Thi công lavabo đá nhân tạo theo thiết kế có sẵn

  • Mặt Lavabo gắn liền chậu rửa
  • Mã Đá: F104 – Pure White
  • Hình chụp thực tế sản phẩm