AB Tristone thi công đá nhân tạo cho quầy bán hàng của chuỗi trà sữa RB