Mặt quầy Đá nhân tạo Chuỗi Trà sữa R&B

  • Chuổi Trà Sữa R&B
  • Mã đá: A104 – Pure White
  • Địa điểm: Sư Vạn Hạnh
  • Hạng mục: Quầy bán hàng
  • Sản phẩm được chỉ định cho toàn bộ chuỗi trên toàn quốc
Danh mục: