Mặt quầy bán hàng đá nhân tạo – Dự án Lotte Cinemax

  • Lotte Cinemax
  • Mã đá: S202 – Night Pearl
  • Địa điểm: Big C Huế, Thanh Hóa, Hà Nội, Hạ Long, Sài Gòn, Cần Thơ, Kiên Giang, Thái Nguyên, Bắc Ninh…
  • Hạng Mục: Quầy bán hàng, Bàn Lavabo
  • Sản phẩm được chỉ định bởi Chủ Đầu tư