Thi công mặt bàn đá nhân tạo văn phòng Phạm Nghĩa – Cần Thơ

  • Văn phòng Công ty Phạm Nghĩa – Cần Thơ
  • Mã đá: A104 – Pure White
  • Địa điểm: Cần Thơ
  • Hạng Mục: Bàn làm việc nhân viên, Bàn làm việc Giám đốc, Bàn họp, Mặt tủ Lavabo
  • Sản phẩm được chỉ định bởi Chủ Đầu tư và Nhà thầu chính.