Đá Vân Mây V003 - Almond | Đá nhân tạo nhập khẩu Hàn Quốc