Đá nhân tạo F341 – Meteorites

  •   Dòng đá Xuyên sáng dành cho Dự Án
  • Xuất xứ: Hàn Quốc
  • Gốc keo: Acrylic chính phẩm 100%
  • Uốn cong: Có
  • Liền khối: Có
  • Ứng dụng: Quầy các loại, bàn…
  • Ưu điểm: Xuyên sáng
  • Bảo hành: Bảo hành chất lượng đá trọn đời