Bàn tiếp khách đá nhân tạo - Shinhan Bank - AB Tristone

Bàn tiếp khách đá nhân tạo – Shinhan Bank

  • Bàn tiếp Khách – Phòng giao dịch Shinhank Bank Hàn Quốc
  • Mã đá: A104 – Pure White
  • Địa điểm: Hồ Chí Minh
  • Hạng Mục: Bàn tiếp khách.
  • Sản phẩm được chỉ định bởi Chủ Đầu tư
  • Hình ảnh chụp thực tế công trình và sản phẩm